Rahoituksen hakeminen

Rahoitusta voidaan hakea säätiön asiamiehelle osoitetulla hakemuksella. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Hakuajat päättyvät 31.3. ja 30.9.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi haettava rahamäärä ja käyttötarkoitus. Hakemuksessa on perusteltava, miten hanke tukee Tuusniemen nykykulttuurin, perinteen ja/tai luonnonympäristön kehittämistä.

Hakemus lähetetään säätiön asiamiehelle sähköpostilla osoitteeseen mattirahunen@gmail.com tai kirjepostina osoitteeseen Annikki Brander-Pitkäsen ja Yrjö A. Pitkäsen säätiö, c/o Matti Rahunen, Oravintie 212, 71200 Tuusniemi

Avustuksen saajalla on raportointivelvollisuus avustuksen käytöstä. Raportti on toimitettava säätiön asiamiehelle puolen vuoden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Vuosittain myönnetyt avustukset ovat olleet keskimäärin 500-1 000 euroa hakijaa kohden.